Ayurveda

Ayurveda betekent letterlijk de wetenschap of kunst van het leven en is ongeveer 5000 jaar oud. “Ayur” is het Sanskriet woord voor “leven” en “veda” betekent “wetenschap of kunst”. Ayurveda heeft een holistische kijk naar de mens en eventueel een ziektebeeld. De leef- en eetgewoonten, de emotionele, mentale en spirituele toestand, genetische invloeden en andere externe omgevingsinvloeden van de persoon in relatie tot zijn/ haar constitutie worden als geheel bekeken.

Definitie van gezondheid in Ayurveda

“sama dosha sama agnischa sama dhatu mala kriyaaha|
Prasanna atma indriya manaha swastha iti abhidheeyate” – Sushruta Samhita

Vertaling: “De mens is in perfecte gezondheid als de drie doshas in evenwicht zijn, het spijsverteringsvuur en de eetlust goed werken, alle lichaamsweefsels en de uitscheidingsprocessen normaal functioneren, alle fysiologische processen in perfecte eenheid zijn, en de ziel, de zintuigen en de geest een staat van geluk en tevredenheid ervaren”.

Volgens de Ayurveda bestaan alle levende organismen uit drie dosha’s (bio-energieën), namelijk Vata, Pitta en Kapha. De dosha’s geven sturing aan de vijf elementen, pancha mahabhuta’s. De pancha mahabhuta’s zijn de bouwstenen van alles wat er is, dus ook het universum, de aarde, de planten, de dieren en de mens. De vijf elementen zijn aarde, water, vuur, lucht en ether. In ons lichaam en van elk ander levend wezen verhouden de vijf elementen zich in een bepaald patroon tot elkaar. Deze patronen worden in het Sanskriet dosha’s genoemd, de letterlijke vertaling is: ‘dat wat snel uit evenwicht is’. Disbalans tussen de dosha’s heeft direct invloed op de dhatu’s (de zeven lichaamsweefsels) en de srota’s (kanalen).

Vata is verantwoordelijk voor de kracht van beweging, (lucht, ether).
Pitta staat voor de kracht van transformatie (water, vuur).
Kapha is de kracht van structuur (aarde, water).

Vata is de meest dominante van de dosha’s en in de huidige samenleving komt een disbalans in Vata het meest voor. Vata controleert de bewegingen van het lichaam, het zenuwstelsel en de levenskracht. Ieder mens wordt geboren met een eigen unieke combinatie van de dosha’s, je constitutie. In de Ayurveda zijn twee soorten constituties. Prakruti, de geboorteconstitutie, en de vikruti, de verworven constitutie. De prakruti is net als een genetische blauwprint onveranderlijk. De vikruti is beinvloedbaar door veranderingen.

Ayurveda doet een beroep op het zelfregulerend en daardoor zelf herstellend vermogen van de mens. Door te leven volgens je constitutie en in harmonie met de natuur kun je voorkomen dat je uit balans raakt en dat er ziekten ontstaan. Voorkomen is beter dan genezen. Volgens de Ayurvedische leer wordt niet alleen het lichaam, maar ook de natuur beïnvloedt door de dosha’s. De seizoenen worden dus ook geregeld door de dosha’s. In de late lente en de warme zomermaanden overheerst bijvoorbeeld Pitta. Ook de dagritme wordt bepaald door de dosha’s. Elke activiteit van de dag, zoals het opstaan, vindt ideaal gezien plaats in een bepaalde dosha tijd, in dit geval Kapha. Doe je dat niet dan kan er disbalans ervaren worden. Alles en iedereen bestaat dus uit dezelfde energieën en is in verbinding met elkaar. Door in harmonie te leven met de principes uit de natuur en volgens je constitutie bevorder je je eigen welzijn.

Ayurveda leert jou om het lichaam en de geest in balans te brengen en te houden. Het leert je je optimale Zelf te zijn en in contact staan met je Ware Essentie. Met Ayurvedische adviezen die gericht zijn op voeding, leefstijl en beweging wordt je hierbij geholpen. Wellicht herken je het wel, dat je je bij bepaalde activiteiten of dingen je helemaal “in je element” voelt en bij andere gebeurtenissen raak je door verward. Volgens Ayurveda is dat logisch, doordat de externe factoren wel of niet resoneren met jouw interne energie.  Ayurveda is dan ook nauw verbonden met Yoga en Qigong. Alles is energie en begint bij een bewustzijn.

Ik laat je graag kennis maken met Ayurveda en de positieve effecten ervan. Het inpassen van deze eeuwenoude gezondheidsleer in jouw leefstijl is haalbaar. Met relatief kleine aanpassingen in je dagelijkse routine zijn al mooie resultaten te bereiken. Kies ervoor om echt gezond te zijn! Verrijk je zelf met de kennis uit de kunst van het leven, bekijk het aanbod van de online cursussen of maak een afspraak via het contactformulier.

Login

Register | Lost your password?